Komornik sądowy Aneta Szczepańska

 

W zakładce kontakt znajduje się numery kontaktowe  oraz rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat .

Uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, natomiast korespondencje kierowaną do kancelarii wysyłać za pośrednictwem poczty.

Niniejsza strona powstała, aby ułatwić Państwu kontakt z kancelarią. Znajdą tu Państwo takie informacje jak dane kontaktowe kancelarii, rachunek bankowy, a także obszar, na którym działają komornicy oraz aktualne licytacje komornicze. Ze strony można również pobrać wnioski egzekucyjne. Udostępniamy także opcję spłaty zadłużenia za pomocą naszej strony (przekierowanie do banku, w którym posiadają Państwo konto).

Kancelarię prowadzi komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska.

Z kancelarią można kontaktować się drogą telefoniczną, jak również przy pomocy poczty elektronicznej. Dysponujemy nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi, które umożliwiają automatyczne przyjęcie i obsługę wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem e-sądu. Posiadamy dostęp do takich systemów jak:

  • Komornik-online - serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego
  • Centralna Baza Danych PESEL – pozwalająca na szybki dostęp do danych osoby zadłużonej
  • System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS – zaawansowany system informatyczny wspomagający obsługę składek i operacji związanych z naliczaniem emerytur, rent oraz zasiłków z ubezpieczenie społecznego
  • OGNIVO – umożliwia sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy komornikiem a bankiem w zakresie zapytań o rachunki bankowe dłużnika
  • CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – umożliwia sprawne uzyskiwanie informacji na temat pojazdów zarejestrowanych na dłużnika
  • Automatyczny system SMS
  • ePUAP2 (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – serwis ułatwiający kontakt z urzędami
  • CBDKW - elektroniczny dostęp do bazy ksiąg wieczystych
  • PUE (Platforma Usług Elektronicznych) – umożliwia dostęp online do danych zapisanych na kontach z ZUS.
  • Rejestr.io-dane z KRS

ID komornika w systemie EPU : 1799

Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie
Aneta Szczepańska ,Kancelaria Komornicza nr XX w Częstochowie
ul. Małopolska 40AA
42-200 Częstochowa
  343 144 055, 608614204,728555157.

  +48 728555157
  czestochowa.szczepanska@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek, środa, czwartek 8:00-15:00

Wtorek 8:00 - 16:00

Piątek 8:00-14:00

Komornik przyjmuje interesantów
wtorek 09:00 do 16:00
Formularz kontaktowy

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii

Numer rachunku bankowego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAWAĆ SYGNATURĘ SPRAWY tj. KM, KMS, KMP, GKM lub KMN


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl