Kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie Aneta Szczepańska, Kancelaria Komornicza nr XX w Częstochowie.
Małopolska 40AA
42-218 Częstochowa

Telefon
34 314 40 55

608614204, 728555157

Godziny otwarcia kancelarii:

Poniedziałek, środa, czwartek od 08:00 do 15:00

Wtorek od 08:00 do 16:00

Piątek od 08:00 do 14:00

Telefony kancelaria :
Telefon
+48 608 614 204, 728555157
343144055
Email
czestochowa.szczepanska@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów

wtorek 09:00 do 16:00

Identyfikator EPUAP : KS_Szczepanska

Adres skrzynki EPUAP : /KS_Szczepanska/domyslna

Numer rachunku bankowego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAWAĆ SYGNATURĘ SPRAWY tj. KM, KMS, GKM,KMP lub KMN

 

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:
•Administratorem Państwa danych osobowych jest:Komornik Sądowy Aneta Szczepańska
•Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
•Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
•W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
•Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
•W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Komornik Sądowy Anety Szczepańskiej.

Formularz kontaktowy


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl