Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ BLACHOWNIA -OSTROWY (działka 419/5) . Termin licytacji 08.02.2019r. godz. 9:45

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr CZ1C/00126288/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-02-2019r. o godz. 09:45, sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika: MAGDALENA ŁOMZIK-BOROWIK
położonej: 42-290 Blachownia – Ostrowy (działka nr 419/5),
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00126288/3 [NKW: CZ1C/00126288/3]

Suma oszacowania wynosi 158 475,00zł
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 856,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 847,50zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6404/18 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opis nieruchomości :
Grunt zabudowany budynkiem murowanym o przeznaczeniu produkcyjnym , usługowym i gospodarczym – stajnia. Budynek wzniesiono w 2007r. Powierzchnia użytkowa budynku 265,28 mkw. Powierzchnia działki 0,1787 ha . Budynek w zabudowie wolnostojącej w technologii tradycyjnej murowanej, wykonany z pustaka ceramicznego . Dach konstrukcji drewnianej , pokryty papą .Wrota w stajni oraz do boksów drewniane . Stolarka okienna PCV w pomieszczeniach od południa , w boksach stolarka okienna PCV oraz luksfery .Utwardzona komunikacja – kostka brukowa . W łazience glazura na podłodze i ścianach . W jednym z pomieszczeń kominek . Łącznie znajduje się 13 boksów. Ściany tynkowane , na podłogach wylewka betonowa.
Budynek zaopatrzony jest w instalację energetyczną, wodociągową, sanitarną. Budynek do odnowienia w zakresie elementów wykończeniowych.
Nieruchomość zlokalizowana jest na peryferiach Blachowni w obrębie Ostrowy przy
ul. Mickiewicza 9 . Odległość od centrum Blachowni to ok 2,6 km natomiast od Częstochowy
ok 16 km.
W otoczeniu bezpośrednim znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Teren w którego obrębie znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ KOLONIA POCZESNA działka nr 258/7. Termin licytacji 29.01.2019r. godz. 11:30

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr CZ1C/00104480/9

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00104480/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-01-2019r. o godz. 11:30 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości należącej do: Grzegorz Chrząstek i Beata Kula
położonej: 42-262 Poczesna, Kolonia Poczesna, (działka nr 258/7)
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00104480/9 [NKW: CZ1C/00104480/9]
Suma oszacowania wynosi 137.600,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91.733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.760,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 5182/18 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość gruntowa o pow. całkowitej 1,0244 ha zlokalizowana w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w gminie Poczesna w obrębie 006 Kolonia Poczesna obejmującej działkę gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 258/7.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ CZĘSTOCHOWA , WYPOCZYNKU 34. Termin licytacji 23.01.2019r. godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr cz1c/00044805/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2019r. o godz. 10:00 sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ilona Wajs-Michałek
położonej: 42-209 Częstochowa, ul.Wypoczynku 34,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00044805/5 [NKW: CZ1C/00044805/5]
Suma oszacowania wynosi 355 300,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 236 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 530,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 3738/16 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OPIS NIERUCHOMOŚCI :Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jako przedmiot prawa własności ujęta w KW CZ1C/00044805/5 zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Wypoczynku 34. Działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 62 o powierzchni 0,5640 ha.
Kształt działki wydłużony, nieregularny . Szerokość działki około 16 m, długość działki około 340 m. Działka zabudowana w części zachodniej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz mniejszym budynkiem w granicy północnej. W części zachodnio północnej w granicy działki 62 zabudowa z sąsiedniej działki 57/1. Stan zagospodarowania działki w części zachodniej typowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na lokalnym rynku. Ogrodzenie w części zachodniej mur oraz elementy metalowe. W części wschodniej działki o przeznaczeniu rolnym zadrzewienie.
Dom z użytkowym poddaszem .


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ MYKANÓW, KOKAWA , KOPERNIKA 148 . Termin licytacji 09-01-2019r. godz. 10:15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr CZ1C/00018374/3, CZ1C/00066913/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Oskar Sokoliński położonej: 42-231 Mykanów, KOPERNIKA 148, KOKAWA, działki 54/2,54/3,53/3
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00018374/3, CZ1C/00066913/5

Suma oszacowania wynosi 1 177 400,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 883.050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 740,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 82 11301017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 6151/18 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

opis nieruchomości : Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kokawa, ul. Kopernika 148, dz. ewid nr 54/2. Dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ1C/00066913/5 . Działka ewid. nr 54/2 zabudowana jest murowanym budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1021,00 m2 oraz budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy 8,00 m2.Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w Księdze Wieczystej KW Nr CZ1C/00066913/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka o nr ewidencyjnym 54/2 jest zabudowana budynkiem przemysłowym.Budynek przemysłowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 1021 m2
Budynek przemysłowy zrealizowany w roku 1969 r. (wg danych z wypisu z kartoteki budynków), usytuowany w południowo-wschodniej części działki.
Pozostały budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 8,00 m2, wybudowany w 1969 r. (wg danych z wypisu z kartoteki budynków), w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny. Budynek położony jest w północno-wschodniej części nieruchomości.
Teren działki płaski utwardzony kostką betonową, ogrodzony płotem ze siatki na słupkach stalowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej .
Nieruchomość dla której prowadzona jest księga wieczysta CZ1C/00018374/3 gruntowa dz.ewid.54/3 ( pow. 0,6780 ha) stanowiąca prawo własności zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem o funkcji usługowo-handlowej wykonanym w tradycyjnej murowanej technologii budowy w zabudowie wolnostojącej oraz niezabudowana działka nr ewid. 53/3. ( pow. 0,2290 ha) . Budynek posadowiony na działce nr ewid. 54/3 nie widnieje w zapisanych w ewidencji i budynków . Budynek pełni funkcję usługowo-handlową z zapleczem magazynowym , o pow. użytkowej 305,47m2 . Działka nr ewid. 53/3 niezabudowana, ogrodzona, teren działki płaski , kształt regularny.
Nieruchomość oddalona od centrum Częstochowy – 18 km.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl