Licytacje komornicze nieruchomości

 

Na stronie naszej kancelarii znajdą Państwo szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych czynnościach. Są to planowane w najbliższym czasie licytacje komornicze nieruchomości. Informacje te podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc.

Obwieszczenia zawierają takie informacje jak data i godzina licytacji komorniczej, miejsce (zazwyczaj jest to budynek sądu rejonowego), suma oszacowana, cena wywołania, wartość wymaganej rękojmi oraz warunki jej wpłaty, a także opis nieruchomości (powierzchnia, standard, rodzaj zabudowania, stan techniczny, itp.). Do publicznej wiadomości podaje się ponadto nazwisko właściciela nieruchomości (dłużnika).

Nieruchomości można oglądać przed przetargiem w dniach i godzinach wyznaczonych w obwieszczeniu. Do wglądu osób zainteresowanych pozostają również akta postępowania egzekucyjnego.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-100 Kłobuck, Zakrzew, 22.02.2022r. godz 12:00 .

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2022 r. o godz. 12:00, w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 15604 mkw, składającej się z działek: działka nr 43/2 o pow. 10000 mkw.; działka nr 122/2 o pow 5604 mkw.
należącej do dłużnika: Piotr Morawski
położonej: 42-100 Kłobuck, Zakrzew,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ2C/00010567/4 [NKW: CZ2C/00010567/4]
Suma oszacowania wynosi 243 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 61 10201664 0000 3402 0406 9282 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z oznaczeniem sprawy XV Co 1141/21, Kmp 25/12.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

             

UWAGA! Do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-200 Częstochowa, ul. Leśna 161. godzina 12:00 .

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, z poddaszem w stanie surowym otwartym; składającej się z działki gruntu 306/14 o powierzchni 0,0671 ha oraz działki 306/16 o powierzchni 0,0030 ha, należących do dłużnika: Agata Krupska
położonej: 42-200 Częstochowa, Leśna 161,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00128131/2 [NKW: CZ1C/00128131/2]
Suma oszacowania wynosi184 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 410,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 92 10201664 3062 0000 2006 5818 najpóźniej w dniu 17-09-2021r. z zaznaczeniem XV Co 6630/18 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 17/55 ,22.11.2021r. godzina 09:30 .

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2021r. o godz. 09:30, sala 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (o pow. użytkowej 47,50m2) położonego na piątej kondygnacji w budynku wielorodzinnym, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju
należącego do dłużnika: Adrian Boral
położonego: 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 17/55,
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00137523/3 [NKW: CZ1C/00137523/3]

Suma oszacowania wynosi 252.200,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189.150,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.220,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
69 10201664 3062 0000 2001 1621
najpóźniej do dnia 19-11-2021r. z zaznaczeniem XV Co 1626/20 Komornik Szczepańska.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-200 Częstochowa, ul. Leśna 161, godzina 12:00 .

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00128131/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki gruntu 306/14 o powierzchni 0,0671 ha oraz działki 306/16 o powierzchni 0,0030ha .
należących do dłużnika: Agata Krupska
położonej: 42-200 Częstochowa, ul. Leśna 161,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00128131/2 [NKW: CZ1C/00128131/2]
Suma oszacowania wynosi 184 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 92 10201664 3062 0000 2006 5818 najpóźniej w dniu 17-09-2021r. z zaznaczeniem XV Co 6630/18 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : Częstochowa, Dekabrystów 25/15B, godzina 11:30 .

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00170025/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc oraz art. 1066 kpc w zw. z egzekucją mającą na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-09-2021 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze oraz piwnicy w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym
należącego do: Bożena Lis, Krystyna Batiuk, Janina Bieniasz
położonego: 42-200 Częstochowa, Dekabrystów 25/15B,
dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00170025/5 [NKW: CZ1C/00170025/5]
Suma oszacowania wynosi 172 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 280,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie 79 10201664 3062 0000 2005 0920 najpóźniej w dniu 17-09-2021 r. z zaznaczeniem: XV Co 1304/20.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-231 gm Mykanów, ul.Prosta 4 , Nowa Rybna godzina 10:30 .

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00026321/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2021r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, bydynkiem mieszklano-garażowym, budynkiem gospodarczym oraz szklarnią
należącej do dłużników: Jerzy Szulc, Weronika Szulc
położonej: 42-231 gm. Mykanów, ul. Prosta 4, Nowa Rybna,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00026321/6 [NKW: CZ1C/00026321/6]
Suma oszacowania wynosi 2.409.000,00zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.806.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 240.900,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Częstochowie
45 10201664 3062 0000 2008 1117
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z zaznaczeniem XV Co 1143/21 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    
UWAGA!
Do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.


I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ : 42-200 Częstochowa, ul.1 Maja 19N,19R, godzina 12:00 .

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1C/00092523/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2021r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przez dłużnika: Dantex Sp. Z O.O.
położonej: 42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 19N, 19R, (działki ewid. nr 13/48, 13/49),
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00092523/5 [NKW: CZ1C/00092523/5].
W księdze wieczystej CZ1C/00092523/5 wpisano oznaczenie nieruchomości jako: Częstochowa  ul. 1 Maja 19N, 19R, (działki 13/48, 13/49), natomiast jak wynika z wypisu z kartoteki budynków Miasta Częstochowy adres nieruchomości to: Częstochowa ul. Filomatów 40.
Suma oszacowania wynosi 2.400.400,00zł, do kwoty należy doliczyć podatek VAT 23%
(łącznie suma oszacowania wynosi 2.952.492,00 zł.)
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.214.369,00zł (w tym 23% VAT)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 295.249,20zł (w tym 23% VAT).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 2 w Częstochowie
72 10201664 3062 0000 3000 0918 najpóźniej do dnia 01-10-2021r.
z zaznaczeniem XV Co 1753/20 Komornik Szczepańska.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl