Licytacje komornicze ruchomości

 

Zajęte w postępowaniu egzekucyjnym mienie dłużnika wystawiane jest na sprzedaż w drodze przetargu. Wszystkie planowane licytacje komornicze podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości – tak, by każda osoba zainteresowana mogła zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przystąpienia do niego.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o licytacjach ruchomości w Częstochowie. Każde obwieszczenie zawiera wartość oszacowaną przejętego mienia, cenę wywoławczą, a także wysokość wymaganej rękojmi, która jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Znajdą tu Państwo również dokładny opis ruchomości, a także miejsce i datę planowanej aukcji.

Należy pamiętać, że do przetargu nie mogą przystąpić małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci dłużnika i komornika, a także osoby obecne na aukcji w charakterze urzędowym.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 09.10.2019r. godz.09:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019r. o godz. 09:30 kancelarii komorniczej położonej: Częstochowa ul. Małopolska 40AA odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości
1. Aparat ZENITH-E,
obiektyw Helios -44-2, futerał, nr seryjny 780054592
Wartość szacunkowa 80,00 zł.
Cena wywołania 60,00 zł.

2. Kamera REVERE Eight Seventy Seven, nr fabryczny 134736, futerał
Wartość szacunkowa 180,00 zł
Cena wywołania 135,00 zł

3. Kamera PENTAKA 8B, nr 6454820,futerał, kamera filmowa Double-8
Wartość szacunkowa 160,00 zł
Cena wywołania 120,00 zł

4. Lornetka LP 11×40,3 szt. zielonych filtrów, futerał, pasek mocujacy; nr 16926
Wartość szacunkowa 170,00 zł
Cena wywołania 127,50 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 03.10.2019r. godz.10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2019r. o godz. 10:00 w lokalu:42-217 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 12/19a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Telewizor Samsung 40” LE40B530P7W
Wartość szacunkowa 500,00zł
Cena wywołania 375,00zł

Laptop Lenovo G560, S/N CBG3625309, Model 20042
Wartość szacunkowa 700,00zł
Cena wywołania 525,00zł

Stół
Wartość szacunkowa 150,00zł
Cena wywołania 112,50zł

Krzesło z obiciem kol. beżowego ( 6 SZT )
Wartość szacunkowa 40,00zł *
Cena wywołania 30,00zł *

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 09.10.2019r. godz.12:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019r. o godz. 12:00 w lokalu:42-125 Biała, ul. Sadowa 155/1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

laptop Sony VAIO model PCG-81212M
Wartość szacunkowa 600,00zł
Cena wywołania 450,00 zł

Telewizor LG 50″ 50PZ250
Wartość szacunkowa 800,00zł
Cena wywołania 600,00 zł

Rower marki KROSS LEVEL A3 kol. niebiesko-czarny
Wartość szacunkowa 1 500,00zł
Cena wywołania1 125,00zł

Gitara elektryczna Preston kol. czarny
Wartość szacunkowa 500,00zł
Cena wywołania 375,00zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 09.10.2019r. godz.12:15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019r. o godz. 12:15 w lokalu: 42-125 Biała ul. Sadowa 155/1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

laptop Dell Inspiron 1764
Wartość szacunkowa 600,00zł
Cena wywołania 450,00zł

Kanapa kol. szary
Wartość szacunkowa 1 500,00zł
Cena wywołania 1 125,00zł

Kanapa kol. granatowo-biała
Wartość szacunkowa 600,00zł
Cena wywołania 450,00zł

Kanapa kol. szary
Wartość szacunkowa 1 000,00zł
Cena wywołania 750,00zł

telewizor Samsung 40″ UE40ES6100
Wartość szacunkowa 700,00 zł
Cena wywołania 525,00zł

Konsola PS4 1 TB
Wartość szacunkowa 1 000,00zł
Cena wywołania 750,00zł

Konsola Nintendo Switch
Wartość szacunkowa 1 300,00zł
Cena wywołania 975,00zł

Telewizor Sony Bravia 40″
Wartość szacunkowa 500,00 zł
Cena wywołania 375,00zł

Konsola PS3
Wartość szacunkowa 300,00 zł
Cena wywołania 225,00zł

Ekspres do kawy Saeco kol. biały
Wartość szacunkowa 500,00 zł
Cena wywołania 375,00zł

Radio-głośnik Medion
Wartość szacunkowa 200,00 zł
Cena wywołania 150,00zł

Gogle VR Sony
Wartość szacunkowa 1 200,00 zł
Cena wywołania 900,00zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

II LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 08.10.2019r. godz.13:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2019r. o godz. 13:00 w lokalu: 42-200 Częstochowa, ul. Równoległa 15/m.9/10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

komputer stacjonarny NTT
Wartość szacunkowa 700,00 zł
Cena wywołania 350,00zł

monitor marki Samsung 24”
Wartość szacunkowa 150,00 zł
Cena wywołania 75,00zł

Telewizor marki Samsung 55” (zakrzywiony ekran)
Wartość szacunkowa  1500,00zł
Cena wywołania 750,00zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl