Licytacje komornicze ruchomości

 

Zajęte w postępowaniu egzekucyjnym mienie dłużnika wystawiane jest na sprzedaż w drodze przetargu. Wszystkie planowane licytacje komornicze podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości – tak, by każda osoba zainteresowana mogła zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przystąpienia do niego.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o licytacjach ruchomości w Częstochowie. Każde obwieszczenie zawiera wartość oszacowaną przejętego mienia, cenę wywoławczą, a także wysokość wymaganej rękojmi, która jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Znajdą tu Państwo również dokładny opis ruchomości, a także miejsce i datę planowanej aukcji.

Należy pamiętać, że do przetargu nie mogą przystąpić małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci dłużnika i komornika, a także osoby obecne na aukcji w charakterze urzędowym.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 12.11.2020r. godz. 12:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2020r. o godz. 12:30 pod adresem: ul. Waszyngtona 5 42-200 Częstochowa- Urząd Miasta Częstochowa.
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Odkurzacz Numatic NVH 180 – 20 [szt.]
wartość szacunkowa 430,50 zł.*) **)
cena wywołania 322,88zł.

Pralka Beko model WMB50811PLNY uszkodzona – 1 szt

wartość szacunkowa 615,00 zł. **)
cena wywołania 461,25zł.

Odśnieżarka MacAlister typ MSTP 205
1 [szt.]
wartość szacunkowa 1 494,45 zł. **)
cena wywołania 1120,84 zł.

Maszyna sprzątająca do mycia posadzek COLUMBUS
RA 55/B40 2 [szt.]
wartość szacunkowa 3 837,60 zł. *) **)
cena wywołania 2 878,20 zł.

*) cena za sztukę w PLN
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 12.11.2020r. godz. 13:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2020r. o godz. 13:30 42-218 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 43/45, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

FIAT 126 P nr rej. SC 0427S z pługiem do
odśnieżania .nr rej. SC0427S, VIN SUF126A0037234074, rok produkcji 1998, data nast. bad. 2020-01-04 00:00:00
1 [szt.]
Wartość szacunkowa
4 920,00 zł. **)
Cena wywołania 3 690,00zł.

Kosa spalinowa Mc Culloh 1 [szt.]
Wartość szacunkowa
246,00 zł. **)
Cena wywołania 184,50 zł.

Kosiarka Spalinowa NAC 1 [szt.]
Wartość szacunkowa
615,00 zł. **)
Cena wywołania 461,25 zł.

Nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL HS75 1 [szt.]
Wartość szacunkowa
369,00 zł. **)
Cena wywołania 276,75 zł.

Taczka stalowa na gumowym kole 1 [szt.]
Wartość szacunkowa
123,00 zł. **)
Cena wywołania 92,25 zł.

Wózek do sprzątania z dwoma wiadrami 9 [szt.]
Wartość szacunkowa
184,50 zł. *) **)
Cena wywołania 138,38 zł.

Maszyna czyszcząca podłogi NUMATIC model TTB 6055 z zasilaniem akumulatorowym
1 [szt.]
Wartość szacunkowa
2 939,70 zł. **)
Cena wywołania2 204,78 zł.

Maszyna szorująco-zbierająca NUMATIC model TT4350S,
zasilana z sieci 1 [szt.]
Wartość szacunkowa
1 722,00 zł. **)
Cena wywołania 1 291,50 zł.

Urządzenie doczyszczajace ECOLAB, jednotarczowe
1 [szt.]
Wartość szacunkowa
1 230,00 zł. **)
Cena wywołania 922,50 zł.

*) cena za sztukę w PLN **) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

I E-LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 23.12.2020 do 30.12.2020r. od godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-12-2020r. o godz. 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 879 1 i nast.
Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja elektorniczna ruchomości, należących do dłużnika i składających się z:

Telewizor Samsung 50″
Wartość szacunkowa – 1 000,00zł
Cena wywołania – 750,00zł

Soundbar HWH 450
Wartość szacunkowa – 300,00 zł
Cena wywołania – 225,00zł
Licytacja zakończy się w dniu 30-12-2020r o godzienie 10:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 8671 kpc w zw. z art. 879 4 kpc, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania(wartości szacunkowej) danej ruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP S.A. 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
z dopiskiem: rękojmia Gkm 61/19
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I E-LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 22.12.2020 do 29.12.2020r. od godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 879 1 i nast.Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja elektorniczna ruchomości, należących do dłużnika i składających się z:

VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI LIFE SC 1277M, r. prod.
2005r, kol. czerwony .nr rej. SC1277M, VIN WV2ZZZ2KZ5X051275
Wartość szacunkowa 10 000,00 *

wartość szacynkowa z VAT 12 300,00 ** (23%)

Cena wywołania 7 500,00*

Cena wywołania z VAT 9 225,00**(23%)
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Licytacja zakończy się w dniu 29-12-2020 r. o godzienie 10:00.

Zgodnie z art. 8671 kpc w zw. z art. 879 4 kpc, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (1 230,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP S.A. 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
Z dopiskiem: rękojmia GKm 46/19
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I E-LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 28.12.2020 do 04.01.2021r. od godz. 10:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-12-2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 879 1 i nast.
Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja elektorniczna ruchomości, należących do dłużnika i składających się z:

Komputer stacjonarny HyperX procesor AMD Ryzen7

Wartość szacunkowa 7 000,00
Cena wywołania 5 250,00
*) cena za sztukę
Licytacja zakończy się w dniu 04-01-2021 r. o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 8671 kpc w zw. z art. 8794 kpc, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (700,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
PKO BP S.A. 61 1020 1664 0000 3402 0406 9282
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl