Licytacje komornicze ruchomości

 

Zajęte w postępowaniu egzekucyjnym mienie dłużnika wystawiane jest na sprzedaż w drodze przetargu. Wszystkie planowane licytacje komornicze podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości – tak, by każda osoba zainteresowana mogła zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przystąpienia do niego.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o licytacjach ruchomości w Częstochowie. Każde obwieszczenie zawiera wartość oszacowaną przejętego mienia, cenę wywoławczą, a także wysokość wymaganej rękojmi, która jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Znajdą tu Państwo również dokładny opis ruchomości, a także miejsce i datę planowanej aukcji.

Należy pamiętać, że do przetargu nie mogą przystąpić małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci dłużnika i komornika, a także osoby obecne na aukcji w charakterze urzędowym.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 09.10.2019r. godz.09:30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019r. o godz. 09:30 kancelarii komorniczej położonej: Częstochowa ul. Małopolska 40AA odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości
1. Aparat ZENITH-E,
obiektyw Helios -44-2, futerał, nr seryjny 780054592
Wartość szacunkowa 80,00 zł♠.
Cena wywołania 60,00 zł.

2. Kamera REVERE Eight Seventy Seven, nr fabryczny 134736, futerał
Wartość szacunkowa 180,00 zł
Cena wywołania 135,00 zł

3. Kamera PENTAKA 8B, nr 6454820,futerał, kamera filmowa Double-8
Wartość szacunkowa 160,00 zł
Cena wywołania 120,00 zł

4. Lornetka LP 11×40,3 szt. zielonych filtrów, futerał, pasek mocujacy; nr 16926
Wartość szacunkowa 170,00 zł
Cena wywołania 127,50 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

I LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 19.09.2019r. godz.12:00

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZA LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019r. o godz. 12:00 w:
42-229 Częstochowa, ul. Lechonia 31 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
BMW 316 1.6I rej. SC9344M 98′
.nr rej. SC9344M, VIN WBACE21020EK66550, rok produkcji 1998,
Wartość szacunkowa 2 500,00 zł
Cena wywołania 1 875,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Ponadto Komornik zawiadamia, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

II LICYTACJA RUCHOMOŚCI. Termin licytacji 19.09.2019r. godz.10:00

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Szczepańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019r. o godz. 10:00 w lokalu:42-140 Panki, Koski 26odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
DAEWOO NUBIRA 1.6 KAT Benzyna
.nr rej. SKLNN92, VIN KLAJF696EWK163529, pojemnosc 1600, moc
Wartość szacunkowa 1.100,00 zł.
Cena wywołania 550,00 zł.

oraz

DAEWOO MATIZ (udział 1/2 w pojeździe)
.nr rej. SKLMS98, VIN SUPMF484DYW001759, pojemnosc 796, moc
Wartość szacunkowa 1 500,00 zł
wartość udziału dłużnika: 750,00 zł.

Cena wywołania 375,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Ponadto Komornik zawiadamia, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl