Właściwość terytorialna

 

Obszar, na którym prowadzą czynności komornicy naszej kancelarii to Częstochowa (teren całego miasta), powiat częstochowski (gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza), a także powiat kłobucki (gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka). Jest to obszar właściwości sądu rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami komornik sądowy działa na obszarze swojego rewiru. Jednak ustawa daje wierzycielom możliwość wyboru komornika na obszarze właściwego sądu apelacyjnego , na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika .
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z pisemnym oświadczeniem o korzystaniu z prawa wyboru komornika. W takiej sytuacji prowadzimy czynności poza naszą właściwością terytorialną.

Kwestie te szczegółowo wyjaśnia ustawa o komornikach sądowych i egzekucji art. 10 w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 poz.771).


Kancelaria Komornika Sądowego w Częstochowie - Aneta Szczepańska
ul. Małopolska 40AA, 42-218 Częstochowa | tel: 343 144 055, 343 243 041 | email: czestochowa.szczepanska@komornik.pl